Fastighetsskötsel

Tillsyn/rondering

Utförande av SBA

Avläsningar

Felanmälan

Jour

Tillsyn och skötsel av installationer

Nyckelhantering

Boendekontakter

Besiktningar av olika typer

Skadebesiktning

Statusbesiktning

Fastighetsbesiktning

Markbesiktning

Avflyttningsbesiktning

Konditionsbesiktningar

Radonbesiktning

Lekplatsbesiktningar

Förvaltnings tjänster

Konsult uppdrag

Tekniska utredningar

Teknisk konsultation

Termografering

Utvärdering/upphandling externa anbud

Entreprenad upphandlingar

Inventering och uppmärkning av lgh. förråd

Energioptimering

OVK uppföljning

Skötselplaner

Projekt och byggledning

Upprättande av SBA dokumentationer

Försäkringsbolagskontakter

Konkurrensutsättning

Skadehantering

Myndighetskontakter

Köhantering

Prislistor

Underhållsplaner / flerårsbudget

Nyckelregister

Analys/felstatistik

Störningsärenden

Boendekontakter

Medverkan på styrelsemöten

Medverkan i budgetarbete