Här finner du en del intressant information om fastighets förvaltning och skötsel

Branschregler för vatteninstallationer:  www.sakervatten.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: www.msb.se

Byggregler: www.boverket.se

Branschregler för våtutrymmen:  www.bkr.se

Energirådgivning: www.energiradgivningen.se

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

Faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar: www.bobattre.se

Organisation för bostadsrättsföreningar: www.bostadsratterna.se

Fastighetsentreprenörerna: fastighetsentreprenorerna.se