​1982 startades FSS av Anders Rosquist och två kompanjoner, namnet FSS var en förkortning av Förvaltning Service och Snickeri.

Företaget började i liten skala med tiden så delade servicen och snickeriet på sig och gick skilda vägar.

I takt med att kundunderlaget ökade så ökade även personalstyrkan. Vi började med tre stycken fastighetsskötare och idag är vi ca 20 stycken medarbetare.

Tidigare bestod fastighetsbeståndet framförallt av hyresfastigheter medan det idag är mest bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare som vi kontrakteras.

FSS har hela tiden strävat efter en policy att bara ha utbildade fastighetsskötare. Vi försöker dessutom hela tiden hålla oss uppdaterade med kurser och utbildningar för att kunna följa utvecklingen på rådande marknad, gällande det mesta inom fastighetsbranschen.

FSS framtidsplaner är att fortsätta hålla en profil med det lilla företagets anda och det stora företagets potentialer. Allt för att skapa trivsel mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Idag ägs och drivs företaget av Joakim Blomberg

gallery/images-historik__1_

      Joakim                Anders