​​FSS Fastighetsservice AB

Vi är ett renodlat företag inom fastighetsskötsel och tekniskförvaltning.

Våra kunder är bland annat privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, banker och försäkringsbolag.

Totalt är vi ett 20-tal medarbetare som tillsammans omsätter cirka 20 miljoner kronor per år.

Vi på FSS samarbetar också med många angränsande verksamheter. Exempel på det är olika typer av ekonomisk förvaltning, bygg-, rör-, och elföretag.

Ni som kund väljer, som från ett smörgåsbord, vilka tjänster ni vill ska ingå i ert avtal.

Information via nätet. Våra kunder har tillgång till information via vår hemsida för att ta del av aktuell status för pågående jobb samt se statistik över förbrukning av vatten, el och värme/kyla (värmen är graddagskorrigerad).

Välutbildad personal. FSS Fastighetsservice är medlem i Almega och Fastighetsentreprenörerna.

Våra medarbetare går regelbundet olika utbildningar för att följa med i branschens utveckling.

Vi är anslutna till branschorganisationen säker vatteninstallation och har egen personal inom vvs.

Alla har dessutom behörighet att utföra

"Heta Arbeten". Självklart är vi också

måna om allas vår miljö.

 

Vi på FSS följer noga utarbetade riktlinjer gällande

både vårt miljö-

och kvalitetsarbete.

gallery/images-tjanster__1_

Vi arbetar främst inom Storstockholm och har vårt eget kontor på Kungsholmen.